Supraspinatus Kası Nedir? Nerede Bulunur? Özellikleri ve Görevleri Nelerdir? Nasıl Çalıştırılır?

Performans

25 Ağustos 2022

 Supraspinatus Kası Nedir? Nerede Bulunur? Özellikleri ve Görevleri Nelerdir? Nasıl Çalıştırılır?
 cover

Supraspinatus kası, insan vücudunda yer alan kas sisteminde bulunan bir yapıdır. İnsanların, omuz ve kol hareketlerini gerçekleştirmesini sağlamaktadır. Yapısal olarak küçük bir kas gibi görünse de görevleri oldukça önemlidir. Supraspinatus kası, rotator manşeti olarak bilinen kaslar ve tendon grubunun bir parçası olarak da incelenmektedir. Kas ve tendonlar ile birlikte görev yapan supraspinatus kası, kişilerin günlük hareketlerini gerçekleştirebilmeleri için oldukça önemli bir yere sahiptir.

Supraspinatus Kası Nerede Bulunur?

Anatomik yapısının en önemli yapı taşı sayılan kas sistemi, farklı birçok kas yapısına ve tendon ile lif bağlantılarına sahiptir. Bu önemli yapılar, vücudun hemen her yerinde bulunmaktadır. Ancak bu yapılar sayesinde, canlıların hareket etmesi ve tüm vücut fonksiyonları ile organların çalışması gerçekleşmektedir. Vücutta bulunan kaslar, bulundukları yerdeki organ ve eklemlerin çalışmasını sağlamaktadır. Canlıların hareket etmesini sağlamanın yanı sıra, farklı görevlerde de yer alan kaslar, bulundukları vücut konumuna göre incelenmektedir. Supraspinatus kasının bulunduğu yer, omuz kanadının olduğu üst gövde kısmıdır. Supraspinatus kası, omuz kanadını üst kol kemiğine bağlayan bir kastır.

Supraspinatus Kasının Özellikleri Nelerdir?

İnsan vücudunda yer alan kasların hepsi ayrı özelliklere sahiptir. Doku, şekil, işlev, görev, bulundukları vücut bölgesi, kemiğe tutunma seviyeleri ve lif sayıları kasların özelliklerinin belirleyici olduğu bazı önemli noktalardır. Kasların özellikleri belirli başlıklar altında incelenmektedir. Her kasın birbirinden farklı özelliği olsa da bazı kaslar, konumları ve görevleri gibi durumlarda benzerlikler gösterebilmektedir. Vücudun aynı yerinde bulunan iki farklı kas, konum özellikleri ve birlikte gerçekleştirdikleri görevler bakımından aynı özelliklere sahip olabilmektedir. Kas sisteminin önemli kas yapılarından birisi olan supraspinatus kasının özellikleri şu şekilde sıralanabilir;

 • Supraspinatus kası, rotator kası ve tendon grupları arasında da incelenebilen bir yapıya sahiptir.
 • Supraspinatus kası, bulunduğu bölgedeki diğer kaslar ile birlikte hareket etmektedir.,
 • Supraspinatus kası, yer çekimine karşı dirençli bir kastır.
 • Supraspinatus kası, diğer kaslara nazaran küçük bir yapıya sahiptir.

Supraspinatus Kasının Görevleri Nelerdir?

Vücutta yer alan kasların ayrı özellikleri olduğu gibi birbirinden ayrı görevleri de bulunmaktadır. Esas olarak canlıların hareket etmesini sağlayan kaslar, vücutta yer alan diğer sistemlerin çalışmasına yardım eder ve organların da işleyişlerine katkı sağlarlar. Kasların özelliklerinde de olan ortaklıklar görevlerde de karşımıza çıkmaktadır. Daha önce de belirttiğimiz gibi aynı vücut konumunda yer alan bazı kasların, ortak olarak belli başlı görevleri yerine getirdiği gözlemlenmektedir. Bu kas özelliklerine sahip supraspinatus kasının görevleri ise şu şekilde sıralanabilir;

 • Supraspinatus kası, kolların vücuttan uzak bir noktaya kaldırılmasını sağlar.
 • Supraspinatus kası, kolların yukarı doğru hareket etmesini sağlar.
 • Supraspinatus kası, kollar ile bir nesnenin ya da objenin fırlatılma işleminin gerçekleştirilmesini sağlar.

Supraspinatus Kası Nasıl Çalıştırılır?

Tüm kas yapılarının görevlerini, kişilerin yaşamları boyunca sağlıklı ve düzgün bir şekilde yerine getirebilmesi için çalıştırılması gerekmektedir. Kas sisteminin güçlü ve sağlıklı olması, tüm vücut sisteminin düzgün ve sağlıklı olması anlamına gelmektedir. Kaslar, kişilerin günlük olarak en basit olarak görülen hareketlerin gerçekleştirilmesini ve solunum, sindirim, boşaltım gibi sistemlerin çalışmasını sağlamaktadır. Bu nedenle, kasların güçlendirilmesi oldukça önemlidir. Supraspinatus kasını çalıştırmak için tercih edebileceğiniz bazı egzersiz hareketleri şu şekildedir;

 • Doorway stretch
 • Side lying
 • Dumbbell scaption
 • Cable face pull

Diğer Blog Yazıları