İnsan Kol Anatomisi ve Kasları için Bilinmesi Gerekenler

Sözlük

21 Aralık 2022

İnsan Kol Anatomisi ve Kasları için Bilinmesi Gerekenler cover

İnsan kol anatomisi şu şekildedir:

 • Anatomide omuz ekleminden dirsek eklemine kadar olan kısım kol, dirsek ekleminden el bileği eklemine kadar olan kısım ise ön kol olarak isimlendirilir. Ancak genel kullanımda kol denilince her ikisi birden anlaşılır.
 • Kol bölgesinde humerus isminde bir kemik mevcuttur. Ön kol bölgesinde ise raidus ve ulna isimlerinde bir çift kemik bulunur. Bu kemikler, kol ve ön kolun hareketlerini sağlar ve kemiklere yapışık haldedir.
 • Kol, çeşitli yönlere yaptığı hareketlerini omuz eklemi ve bu bölgede yer alan kaslar ile yapar.
 • Kol üzerinde 4 tane farklı kas bulunur. Bunlar arasında, içlerinde en önemlisi olan pazu kası bulunmaktadır. Bu kas, ön kolun bükülmesini sağlar.
 • Ön kol ise extansiyon, fleksiyon, içe dönüş ve dışa dönüş hareketlerini dirsel eklemi aracılığıyla ve koldan başlayarak, ön kol kemikleri üzerinde sonlanan kaslar aracılığıyla gerçekleştirmektedir. 
 • Ön kol üzerinde 18 tane kas bulunmaktadır. Bunlar ise el ve parmakların hareketlerini kontrol etmektedir.

İnsan Kol Kasları için Bilinmesi Gereken Durumlar Nelerdir?

İnsan kol kasları hakkında bilinmesi gerekenler aşağıdaki gibidir:

 • Kollar; bükücü kasları ile bükme, dirsek eklemlerinin izin verdiği ölçüde açıcı ve gerici kaslar ile açılma ve germe yapabilir. 
 • Kol kaslarının yaptığı 6 temel hareket bulunmaktadır. Bunlar fleksiyon, ekstansiyon, abduksiyon, adduksiyon, pronasyon ve supinasyondur. 
 • Fleksiyon, iki vücut parçasını birbirlerine yaklaştırma hareketidir. Alt kolun üst kula yaklaştırılması örnek olarak verilebilir.
 • Ekstansiyon, iki vücut parçasını birbirlerinden uzaklaştırma hareketidir. Bükülmüş dirseklerin düzleştirilmesi örnek olarak verilebilir.
 • Abduksiyon, herhangi bir uzvu vücudun merkezinden uzaklaştırma hareketidir. Kolun yukarı doğru kaldırılması örnek olarak verilebilir.
 • Adduksiyon, herhangi bir uzvu vücudun merkezinden uzaklaştırma hareketidir. Yukarıda duran kolun aşağıya indirilmesi örnek olarak verilebilir.
 • Pronasyon, avuç içini aşağı doğru bakacak şekilde ön kola çevirme hareketidir.
 • Supinasyon, avuç içini yukarı bakacak şekilde ön kola çevirme hareketidir.

Kol Kaslarının İsimleri Nelerdir?

Kol kaslarının adları şunlardır:

 • Coracobrachialis
 • Brachialis
 • Biceps Brachii
 • Triceps Brachii
 • Supinator
 • Pronator Teres
 • Pronator Quadratus
 • Anconeus
 • Flexor Pollicis Longus
 • Flexor Digitorum Profundus
 • Flexor Digitorum Superficialis
 • Flexor Carpi Ulnaris
 • Palmaris Longis
 • Flexor Carpi Radialis
 • Abductor Pollicis Longus
 • Extensor Policis Brevis
 • Extensor Policis Longus
 • Extensor Indicis
 • Brachioradialis
 • Extensor Carpi Radialis Longus
 • Extensor Carpi Ulnaris
 • Extensor Carpi Radialis Brevis
 • Extensor Digiti Minimi
 • Extensor Digitorum

Kol Kaslarını Daha Hızlı Geliştirmek için Her Gün Çalışılmalı Mı?

Kol kaslarını hızlı bir şekilde geliştirmek için her gün çalışmak önerilmez. Vücut, çalışırken değil de dinlenirken kendini geliştirerek inşa eder. Bundan dolayı her gün çalışmakla daha fazla gelişmek mümkün olmaz.

Kol Gelişimi için İzole Kol Egzersizleri Gerekli Midir?

Kol gelişimi için izole kol hareketleri yapılabilir ancak izole olarak çalışmasanız dahi özellikle göğüs ve sırt antrenmanlarında bu kaslar çalışacaktır. Triceps ve biceps kasları pek çok harekette çalışmaktadırlar.

Biceps ve Triceps Kasları Beraber Mi Çalışılmalıdır?

Biceps ve triceps kasları doğru planlama ile çalışılmalıdır. Bu sorunun tek bir doğrusu yoktur. Hem ayrı ayrı hem de beraber çalışmak mümkündür.

Büyük Kas Grupları ile Kol Kası Nasıl Çalışılmalıdır?

Göğüs ve sırt gibi büyük kasların yanı sıra kol kasları çalışmak için tek bir yöntem yoktur. Pek çok göğüs antrenmanında ısınan triceps kasları izole hareketler ile çalışılması önerilir. Ayrıca sırt antrenmanında ısınan biceps kasları da antrenman sonunda çalıştırmak tavsiye edilmektedir.

Diğer Blog Yazıları