Gluteus Maximus Kası Nedir? Nerede Bulunur? Özellikleri ve Görevleri Nelerdir? Nasıl Çalıştırılır?

Performans

2 Ağustos 2022

Gluteus Maximus Kası Nedir? Nerede Bulunur? Özellikleri ve Görevleri Nelerdir? Nasıl Çalıştırılır?
 cover

Gluteus maximus kası, diğer tüm kaslarda da olduğu gibi kişinin hareket etmesine imkan sağlamaktadır. Gluteus maximus kası, gluteus medius ve minimus kaslarından oluşmaktadır. Bu kas sistemi, kişilerin günlük olarak düzenli gerçekleştirdikleri harketlerin yapılmasını sağlamaktadır. Bu kasların çalıştırılması, daha güçlü bir kas sistemine sahip olunmasını sağlayacaktır. Vücutta yer alan kas sistemlerinin çalıştırılması ve güçlendirilmesi, kişinin sağlıklı bir şekilde ve dileği gibi hareket edebilmesini sağlayacaktır.

Gluteus Maximus Kası Nerede Bulunur?

Anatomistlerin geçmişten günümüze kadar gerçekleştirmiş olduğu çalışmalara sonucunda kas yapılarının, tüm canlılarda bulunduğu ve bu kas yapılarının vücutta farklı yerlerde olduğu sonucuna varılmıştır. Kaslar, bulundukları bölgelerde yer alan kemik ve eklem yapıları ile senkronize çalışmalar gerçekleştirmektedir. Ancak bu sayede, tüm canlıların hareket edebilmesi gerçekleşmektedir. Kasların insanların tüm fiziki hareketlerini gerçekleştirebilmesinde rolü bulunmaktadır. Gluteus maximus kasının bulunduğu yer, insan vücudunun kalça kısmıdır. Yani; crista iliaca’nın posterior bölümünden ve sacrum’un arkasından başlayan gluteus maximus kası, trochanter major’un alt bölümünde bulunan ve bir kabarıklık olan tuberositas glutea’ya oradan da fascia lata’nın kalınlaşmasıyla oluşan tractus iliotibialis’e uzanarak sonlanmaktadır.

Gluteus Maximus Kasının Özellikleri Nelerdir?

Anatomik yapıda yer alan kasların hepsi; yapı, görev, lif sayıları ve uzunlukları gibi belirleyici özelliklere sahiptir. Bu özellikler, kasların gerçekleştirmekte olduğu görevlerine göre ve bu görevleri gerçekleştirdikleri bölgeye göre de değişiklikler göstermektedir. Anatomistler kasları, görev ve özelliklerine göre belirli bir sıralamaya tabii tutmuşlardır. Gluteus Maximus kasının özellikleri ise şu şekilde belirlenmiştir;

 • Bulunduğu bölgenin en büyük kas yapısıdır.
 • Gluteus maximus, bulunduğu alanda geniş bir yüzeye yayılmaktadır.
 • Gluteus maximus kası, insan vücudunda yer alan diğer kaslara göre oldukça nadir yaralanmalara maruz kalmaktadır.

Gluteus Maximus Kasının Görevleri Nelerdir?

İnsan ve diğer canlıların vücutlarında yer alan kas yapıları, belirli görevleri yerine getirebilmek için var olmuşlardır. Bu görevler ise bulundukları bölgeye bağlı uzuvlara ve bulundukları yerin gerçekleştirecekleri eylemlere göre değişiklikler göstermektedir. Kaslar, gerçekleştirdikleri görevleri ile belirli gruplara ayrılmıştır. Gluteus Maximus kasının görevleri ise şu şekilde açıklanmaktadır;

 • Kalça ekleminde ekstansiyon işlemini gerçekleştirmektedir. Yani uzuv bükülmüş durumdayken düz hale gelmesini sağlar.
 • Genellikle kişilerin oturduğu yerden kalması sırasında, yokuş yukarı çıkmaları sırasında ve merdiven çıkma sırasında aktif olan bir kastır. 
 • Kişilerin düz yolda yürümesi sırasında bu kas kullanılmaz. Ancak, tırmanma gibi aktivitelerin gerçekleştirilmesi sırasında bu kas görev almaktadır.
 • Ayakta dik bir formda durabilmek için de bu kasın çalışmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
 • Uyluğun dış rotasyonunda ve üst yarısı abduksiyon, alt yarısı adduksiyonunda da görev alır.

Gluteus Maximus Kası Nasıl Çalıştırılır?

Kasların güçten düşmemesi ve ilerleyen yaşlarda kas yapılarının deformasyona uğramaması için kas sistemlerinin düzenli olarak çalıştırılması gerekmektedir. Bu çalıştırma sırasında, görsellikten ziyade, kasların sağlıklı olması planlanmalıdır. Sadece belirli kasların çalıştırılması değil, tüm kas sisteminin düzenli bir şekilde çalıştırılması ve güçlendirilmesi gerekmektedir. İnsan anatomisinde yer alan Gluteus maximus kasını çalıştırmak için tercih edebileceğiniz bazı egzersizler şu şekildedir;

 • Barbell deadlif
 • Hex bar deadlif
 • Hip thurst

Diğer Blog Yazıları