Denatüre Ne Demek? Ne Anlama Gelir?

Sözlük

21 Eylül 2022

Denatüre Ne Demek? Ne Anlama Gelir?
 cover

Denatüre; proteinin DNA gibi bir kimyasal bileşiğin üç boyutlu yapısının sıcaklık gibi etkiler sonucunda bozulmasıdır. Bu durum denatürasyon olarak adlandırılmaktadır. Denatürasyon, nükleik asitlerin veya proteinlerin sahip oldukları doğal yapılarındaki sekonder, tersiyer ve kuaterner yapılarının bazı fiziksel nedenlerden dolayı bozularak primer yapılarına dönüşme sürecidir.  Canlı bir hücre yapısında bulunan proteinlerin denatüre olması, hücresel aktivitelerde bozulmaların meydana gelmesine ve hücre yapılarının ölmesine neden olmaktadır.

Denatüre Ne Anlama Gelir?

Canlıların anatomik yapısında yer alan canlı hücrelerin; yüksek sıcaklık, radyasyon, alkol, asit veya baz gibi dış etkenlerden dolayı doğal yapılarının bozulması anlamına gelen denatüre, canlı hücre yapılarının görevlerini yerine getirememesine ve bu canlı hücre yapılarının ölmesine neden olan bir tepkimedir. Denatürasyon adı verilen bu olayın farklı protein yapı düzeylerinde ortaya çıkış şekilleri farklılık göstermektedir. Bu yapılar;

  • Kuaterner yapı,
  • Tersiyer yapı,
  • Sekonder yapı,
  • Primer yapı olarak sınıflandırılmaktadır.

Denatüre Örnekleri Nelerdir?

Denatüre örnekleri, aslında her gün karşılaştığımız durumlar ile verilebilir. Örneğin, bir yumurtanın yüksek ısıya maruz kalması ile katılaşması ve beyaza dönmesi bir denatüre örneğidir. Aynı zamanda, sütün kaynatılması için kullanılan yüksek ısı sonucunda, sütün üst kısmında meydana gelen kaymak oluşumu da denatüre örnekleri arasında yer almaktadır.

Diğer Blog Yazıları