Bromance Ne Demek? Ne Anlama Gelir?

Sözlük

21 Eylül 2022

 Bromance Ne Demek? Ne Anlama Gelir?
 cover

Bromance, İngilizce ‘bro’ ve ‘romance’ kelimelerinin birleşiminden meydana gelmiştir. ‘Romance’ romantiklik’, ‘bro’ ise ‘brother’ yani erkek kardeş anlamına gelmektedir. Yakın erkek arkadaşların birbirlerine duydukları sevgiyi ifade eden bromance, günümüzde sıklıkla kullanılmaya başlanmış, yeni tabirlerden birisidir.

Bromance Ne Anlama Gelir?

‘Bromance ne anlama gelir?’ sorusunun en net cevabı, erkeklerin birbirlerine duydukları sevginin; aileleri, işleri, eşleri ve diğer her şeyden daha üstün gelmesi olarak verilebilir. Bromance, erkeklerin birbirleri ile vakit geçirmekten keyif almaları, birbirlerine karşı yoğun bir sevgi beslemelerini ifade etmektedir. Bu karşılıklı sevgi, birbirlerini kardeş olarak görmelerini tanımlamaktadır. Bu durum, erkeklerin, erkek arkadaşlarına karşı besledikleri ve onları kaybetme korkusuna sahip oldukları şeklinde de açıklanabilir.

Bromance Kavramının Özellikleri Nelerdir?

Bromance, erkeklerin herhangi bir cinsel ilişki durumu olmadan, tamamen duygusal olarak birbirlerine bağlı olmalıdır. Beraber geçirilen vakitlerden büyük zevk alınması ve başka kişiler ile herhangi bir sosyal aktivite yapılmasını istememeleri durumudur. Bu durum tamamen, kardeşçe duygulara ev sahipliği yapmaktadır. Bromance kavramının özellikleri şu şekilde örneklenebilir;

  • Kadınların erkeklere sıkıcı gelmesi,
  • Tek başlarına gerçekleştirebilecekleri her türlü aktiviteyi birlikte yapma arzusunun duyulması,
  • Erkeklerin hayatlarındaki en önemli kişilerin, bu duygunun beslendiği kişiler olması,
  • Kişilerin birbirlerini her şarta desteklemesi,
  • Yapılacak her aktivitenin birlikte yapılaması,
  • Kıyafet dahil her tür zevklerin birbirleri ile aynı olması.

Diğer Blog Yazıları