Agonist Ne Demek? Ne Anlama Gelir?

Sözlük

21 Eylül 2022

Agonist Ne Demek? Ne Anlama Gelir?
 cover

Agonist, hücrelerin canlılar üzerindeki görevleri sırasında oluşan tepkimeler ile meydana gelen bileşiklerden bir tanesidir. Bu bileşikler, vücut kimyası ile farmakolojisinin kilit elemanı olarak bulunmaktadır. Tersine bir antagonist , agonistin etkisini bloke ederken, ters bir agonist, diğer bir agonistinkine zıt bir eyleme neden olur.

Agonist Ne Anlama Gelir?


‘Agonisti ne anlama gelir?’ sorusunun tam cevabı, Latince yarışçı şeklindedir. Aslında kelimenin kökü Yunancaya dayanmaktadır. Yunanca ‘agnista’ olarak bilinen agonisti, Yunancada tam olarak ‘yarış’ anlamına gelmektedir. Agonist, hücre reseptörlerine bağlanarak, hücrelerde tepki oluşumuna neden olan bileşiklerdir. Agonistler genelde doğal olarak bulunan maddelerin davranışlarını taklit ederler. Agonistler eylem oluşturur, buna karşın antagonist bileşikler ise bir eylemin oluşumunu engellerler. Bu durumda antagonist, agonistlerin zıt eylemlerini gerçekleştirmektedir.

Agonist Türleri Nelerdir?

Agonistler, ilaç ya da hormonlar tarafından aktive edilebilirler. Bu durum, biyolojik açıdan vücudun bazı tepkiler vermesine neden olabilir. Agonisteler, farklı türlere sahip bileşiklerdir. Bu bileşiklerin aktive olması için bazı durumların meydana gelmesi gerekmektedir. Özellikle, ilaç prospektüslerinde yer alan bu durum, kullanılan ilaçların meydana getirebileceği bir eylemdir. Agonist türleri şu şekildedir;

  • Endojen agonist,
  • Tam agonist,
  • Ko-agonist,
  • Seçici agonist,
  • Ters agonist,
  • Süper agonist,
  • Eğilimli agonist,
  • Geri döndürülemez agonist

Diğer Blog Yazıları