WWW.PROTEINOCEAN.COM İNTERNET SİTESİ

ÇEREZ AYDINLATMA METNİ


Aydınlatma Metni Hakkında


Proteinocean Gıda Anonim Şirketi’ne ait (bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır), çevrimiçi mecralarımızı ziyaretleriniz sırasında sizlerin deneyimini geliştirmek için çerezler, pikseller, gifler gibi bazı teknolojilerden (“çerezler”) faydalanmaktayız. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.


İşbu Çerez Aydınlatma Metninin amacı, tarafımızca işletilmekte olan “www.proteinocean.com” internet sitesinin (“Site”) işletilmesi sırasında, Site kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından çerezlerin kullanımı ile elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir. İşbu metinde sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak istiyoruz.


Proteinocean Gıda Anonim Şirketi olarak www.proteinocean.com uzantılı internet sitesin ’de kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla işbu Aydınlatma Metni’nin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel Aydınlatma Metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik Site’de veya sosyal medya platformlarındaki hesaplarımızda yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır.


Hangi Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?


Genel Olarak


Şirket olarak sitemizde çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu amaçlar başlıca olarak şunlardır:


 • Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek.
 • Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak. Örneğin, Site’nin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Site’yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.
 • Site’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, Site’yi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması.


Aydınlatma Metni kapsamındaki amaçlar doğrultusunda, KVK Kanunu’nun 5. maddesinin ikinci fıkrasındaki kanuni veri işleme şartlarının en az birinin varlığı halinde kişisel verileriniz rızanız olmaksızın işlenebilecektir. Aksi hallerde, yani kanuni veri işleme şartlarının bulunmadığı durumlarda kişisel verileriniz yalnızca açık rızanızın bulunduğu hallerde işlenecektir. Her halde, Aydınlatma Metni kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde Şirketimizin hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilerle, bağlı ortaklıklarımızla, iş ortaklarımız ile paylaşabiliriz. Verilerin aktarıldığı tarafların kişisel verilerinizi dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini belirtmek isteriz.


Sitemizde Kullanılan Çerezler


Aşağıda sitemizde kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. Sitemizde hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.


Zorunlu Çerezler


Belli çerezlerin kullanımı sitemizin doğru biçimde çalışması için zorunludur.


Çerez

Açıklama

ASP.NET_SessionId

ASP.NET Framework’ünün standart olarak oluşturduğu, kullanıcı oturumlarını yönetmek için oluşturulan bir çerezdir. Bu çerezle herhangi bir kişisel bilgi alınmamakta veya saklanmamaktadır.

Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?


Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz. Daha fazla bilgi için aşağıdaki tablodaki linkleri ziyaret edebilirsiniz:

Adobe Analytics

http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html 

AOL

https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-

browser

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en https://tools.google.com/dlpage/gaoptout http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Google Adwords

http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html 

Google Analytics 

https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-

browser

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en https://tools.google.com/dlpage/gaoptout http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647 

Google Chrome 

http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

Internet Explorer 

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies 

Mozilla Firefox 

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/ https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR 

Opera

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies 

Safari

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/ https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR 

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?


Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili olarak;


 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.


Kanun kapsamındaki hakların kullanılması için Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan tebliğde belirlenen şart ve yöntemlere göre yapılmalıdır. Yapılacak başvurunun www.proteinocean.com internet sitesinde Başvuru Formu sekmesinde yer alan form ile yapılması gerekmektedir.


İnternet sitesinden temin etmiş olduğunuz başvuru formunu eksiksiz şekilde doldurarak kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte;


 • “Ostim OSB Mah. Uzay Çağı Cad. No:90 Yenimahalle/ANKARA” adresine imzalı olarak teslim edebilir.
 • “Ostim OSB Mah. Uzay Çağı Cad. No:90 Yenimahalle/ANKARA” adresine imzalı formu Noter Kanalıyla gönderim yapabilirsiniz.
 • [email protected]” veya “[email protected]” adresine elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.


www.proteinocean.com söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Kişisel Verilerinizin yürürlükteki veri koruma kanunu ihlal edilerek işlendiğine inanıyorsanız, www.proteinocean.com tarafından başvurunuzun reddedilmesine müteakip veya yetersiz cevap alırsanız veya zamanında bir cevap almazsanız, Kişisel Verileri Koruma Kuruluna şikâyet sunma hakkına sahip olursunuz. www.proteinocean.com taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.


Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular Şirket tarafından reddedilecektir.


Veri Sahibi olarak, herhangi bir kişisel verinizin Şirket tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunmanız durumunda Site’nin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğinizi ve bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendinize ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.


PROTEİNOCEAN GIDA A.Ş.